Jag ger dig gärna ett förslag!
Kenneth är ansvarig för installationer av larm och passersystem på SOB.
Kontakta honom och be om ett förslag på en lösning som passar er verksamhet.

Kenneth Modig
08-11 11 11
kenneth@sob.se

"I mitt jobb är det viktigt att agera och våga ta beslut"
På SOB AB fäster vi stor vikt vid att väktarna tar ansvar och har rätt kompetens för att kunna fatta korrekta beslut och främja kundens intressen.

Anders Eklund, väktare på SOB AB har arbetat i branschen i 12 år. Han är en av våra anställda som dagligen säkerställer kvalitén på våra säkerhetstjänster.


Läs om hur Anders och hans kollegor arbetar för att förbättra rutiner och skapa trygga miljöer ››
 

OMRÅDESBEVAKNING
Väktare besöker bostadsområdet med jämna mellanrum som kontrollerar att ingen störning eller skadegörelse pågår. Detta brukar inge en trygghetskänsla för de boende i området.

Mobilt personlarm med GPS positionering för yrkesgrupper med utsatta positioner eller riskfyllda arbeten


Brandindikering med ljudande eller talande larm för säker utrymning


Brandlarm med anslutning till SOS Alarm och brandkåren

Bevakning och positionering utav byggfordon med höga värden


Byggbodar, containrar, byggarbetsplats m.m.


Övervakning med rörelseaktivering och larmcentral anslutning


Driftstopp,värmeanläggning, elektricitet, hiss, ventilation m.m.

 

Inbrottslarm, överfallslarm, brandindikering m.m.


Inbrottslarm, bråklarm, brandindikering m.m.

2012 > 10

SOB AB har fått förtroendet utav Upplands Väsby Kommun att sköta deras bevakningar fram till upphandlingen är klar

Läs hela inlägget »

SOB AB är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag i norrort  sedan 1985 med många års erfarenhet av bevakning, säkerhet och förebyggande åtgärder.

Vi tillgodoser marknadens behov av både förebyggande service, snabbare insatser vid skador och återställningsåtgärder. Efter t.ex. inbrott, brand och annan skadegörelse som kan förekomma på fastigheter och egendom.

Idag är vi verksamma i Upplands Väsby, Sollentuna, Vallentuna, Sigtuna, Märsta och Rosersberg. Vår kundkrets består utav allt mellan privatkunder upp till fastighetsägare och anläggningsförvaltare. Dessa områden är fördelade över olika distrikt bilar.

SOB AB är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag i norrort  sedan 1985 med många års erfarenhet av bevakning, säkerhet och förebyggande åtgärder.

Vi tillgodoser marknadens behov av både förebyggande service, snabbare insatser vid skador och återställningsåtgärder. Efter t.ex. inbrott, brand och annan skadegörelse som kan förekomma på fastigheter och egendom.

Idag är vi verksamma i Upplands Väsby, Sollentuna, Vallentuna, Sigtuna, Märsta och Rosersberg. Vår kundkrets består utav allt mellan privatkunder upp till fastighetsägare och anläggningsförvaltare. Dessa områden är fördelade över olika distrikt bilar.