vi kan konsten att lyssna

Många av våra kunder finns kvar hos oss sedan starten 1985. Vårt koncept är att vara lyhörda och arbeta i en platt organisation där feedback och idéer från både personal och vår kundkrets ses som en stor tillgång för att förbättra vår verksamhet. 

Vi har en ovärdelig lokalkännedom i de områden vi verkar och vi arbetar aktivt med att förebygga brott och verka för en säker och trygg miljö. 

Vårt motto är att SOB ska skydda liv och egendom – var som helst, när som helst och bättre än någon annan.
Mer info ››

Personal

SOB fäster stor vikt i att varje väktare känner det ansvar och har den kompetens som krävs för att kunna fatta korrekta beslut som främjar kundens intresse. 
Mer info ››

Miljö

SOB arbetar konsekvent med att utveckla sitt miljöarbete. Detta gäller såväl arbetsplatsmiljö, miljöanpassad utrustning, material och inte minst inom trafiken.

Vi jobbar utifrån våra möjligheter värna vår närmiljö och med vårt ansvarstagande bidra till det nödvändiga globala miljöarbetet för att även våra barn och barnbarn ska få njuta av ett liv i en hälsosam miljö.

Självklart uppfyller SOB de nya miljökrav som ställs vid offentlig upphandling.
 

Dataskyddsförordningen

25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter. Här kan du läsa om företagets Integritetspolicy.
 

Miljö- och klimat i samverkan

Klimatavtal Väsby, är ett avtal där kommunen i samverkan med det lokala näringslivet kommit överens om åtgärder för att minska klimatpåverkan.
 

Liv & hälsa

Våra jourbilar är utrustade med hjärtstarter därför att:

  • Hjärtstartare är en förutsättning för att rädda någon från hjärtstopp.
  • I Sverige sker 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus varje år, och endast ca 4% överlever.
  • Överlevnadschansen minskar med 10 % för varje minut utan hjärtstartare.

Genom att ha en hjärtstartare från Falck som kan användas inom de första minuterna vid ett hjärtstopp så kan hela 50-75% räddas.
 

SOB i samhället

Vi arbetar aktivt för en tryggare miljö. I vårt arbete blir vi ofta påminda om hur faktorer såsom idrottsaktiviteter, en trygg hemmiljö och ett socialt nätverk kan vara avgörande för att kunna göra rätt val i livet. 

I vårt arbete förebygger vi brott och bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle.  Därutöver ser vi det som en självklarhet att stötta ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och brottsförebyggande åtgärdsprogram. 

SOB Sponsrar

Väsby Mot Våld  vill att alla i Upplands Väsby tar ställning mot våld för att inte låta den tysta majoriteten verifiera våldet.

Grannstöd Upplands Väsby
Grannstödsbilen med frivilliga förare som kör runt i Upplands Väsby för att observera olika förseelser.

.