Vårt motto:
SOB ska skydda liv och egendom
-  var som helst
- när som helst
och bättre än någon annan.

Vi värnar om EN säker och trygg miljö

SOB är idag ett bevakningsföretag som verkat i stor Stockholm sedan 1985. Tillsammans med våra kunder har vi genom åren utvecklat våra tjänster till att täcka flera kundanpassade helhetlösningar för ditt företags säkerhet. 

Vår vision är att vara en kompetent samarbetspartner i frågor som rör bevakning och säkerhet. Med en flexibel och dynamisk organisation löser vi effektivt våra kunders behov och önskemål.

Vår gemensamma framgång beror på vår vilja och förmåga att:

  • Vara lyhörda
  • Visa förståelse
  • Ta personligt ansvar
  • Ta initiativ och visa handlingskraft