VÅRA SÄKERHETSTJÄNSTER SKAPAR EN TRYGG MILJÖ

Våra tjänster sträcker sig från säkerhetsanläggningar såsom larminstallation, fastighetsjour, störningsjour, säkerhetskontroll till bevakning, rondering, larmutryckning och ordningshållning.

Vid skada kan vi även leverera återställningsåtgärder efter t.ex. brand, inbrott och annan skadegörelse som kan förekomma på fastigheter och egendom.

SOB AB är i första hand det bevakningsföretag som gör snabba utryckningar!
Med fokus på norra Stockholm har vi en förhållandevis litet upptagningsområde och dessutom verkar vi endast i områden som vi mycket väl känner till. 

Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar där varje anställd har kompetens och befogenhet att vidta snabba och korrekta åtgärder.
Mer info ››

På olika event, offentliga platser och på hotell, köpcentrum och liknande, finns våra väktare och ordningsvakter stationerade för att upprätthålla ordning och värna om säkerheten.
Vår uppgift är att förespråka trygghet, säkerhet och ett vänligt bemötande på allmänna platser.

SOB har enbart utbildad och certifierad personal som väktare och ordningsvakter.
I utbildningen ingår även brandskyddsutbildning och första-hjälpen-utbildning.
Mer info ››

Fastighetsjour ger trygghet och besparing. Vi är snabba på plats för åtgärd.

Vi har välutrustade servicebilar och vår jour har den erfarenhet och utbildning som krävs för att lösa de flesta akuta problem som kan uppstå i fastigheter.
Mer info ››

Störningsjour

Vi på SOB hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med att hantera all slags störningar som kan förekomma i och runtom fastigheten. - alla dagar, dygnet runt!

Störningsjourens huvuduppgift är att inge trygghetskänsla för de boende samt att kunden erhåller utförliga rapporter över våra besök.
Mer info ››

Larmlösningar och kameraövervakning
Vi ordnar allt från villalarm till mer avancerade larmlösningar hos företag med höga säkerhetskrav. I vårt val av teknik sätter vi funktion och användarvänlighet främst.
Mer info ››

säkerhetskonsultation & BESIKTNING

Rådfråga oss vid införskaffande av säkerhetanläggning!
Vi går igenom er verksamhet och ger förslag på hur du bäst skyddar din verksamhet och ger era anställda en trygg arbetsmiljö.
Mer info ››