VI är snabbt på plats!

SOB är i första hand det bevakningsföretag som gör snabba utryckningar!
Med fokus på norra Stockholm har vi en förhållandevis litet upptagningsområde och dessutom verkar vi endast i områden som vi mycket väl känner till. 

Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar där varje anställd har kompetens och befogenhet att vidta snabba och korrekta åtgärder. 

Ronderande bevakning

Väktare besöker platsen under schemalagda tidpunkter för kontroll. Väktaren kontrollerar de områden och funktioner som kund önskar. Det kan röra sig om att se till att dörrar och fönster är stängda och låsta och att ingen obehörig befinner sig på området.

Eventuella avvikelser åtgärdas, rapporteras och dokumenteras i moderna program där du enkelt kan få ut rapporter och statistik.

stationär bevakning

Vid stationär bevakning av en lokal, byggnad eller område.
Personalens främsta uppgift är säkra upp arbetsplatsen och göra regelbundna skyddsronder och kontroller. Avvikelser åtgärdas, rapporteras och dokumenteras.

Områdesbevakning

Väktare utför regelbunden rondering och kontroll med snabba insatser vid behov. Vi har korta utryckningstider för att förebygga skador och inbrott.
 

Byggbevakning

Byggarbetsplatser är utsatta områden. Skadegörelse och stöld är förekommande.
Ständiga roder med varierande tider är ett sätt att förebygga och säkra arbetsplatsen.

Vi erbjuder även bygglarm som placeras på strategiska platser. Dessa enheter hjälper till att identifiera rörelse på bygget när det skall vara obemannat.
 

Receptionsbevakning

Receptionstjänster där väktarutbildning krävs. Alla väktare är utbildade med HLR, konflikthantering m.m.

TRYGGHETSVÄRDAR

Vi har lång erfarenhet av proaktiv arbete, genom dialog och samarbete har vi kunnat skapa kontakt med ungdomar/ungdomsgäng samt olika samhällsgrupper.

Trygghetsvärd är en väktare som arbetar proaktivt och relationsbyggande arbetssätt. Arbetsrutinen är att arbeta uppsökande och förekomma problemen innan de uppstår. Fokus ligger på bakomliggande faktorer och utifrån detta skapas rutiner och förebyggande arbete tillsammans med uppdragsgivaren.

Trygghetsvärdar som arbetar i uppdraget oftast känner till området genom en god lokal förankring. Den lokala förankringen hos personalen har en stor betydelse för uppdragets mål som till stor del handlar om att skapa och upprätthålla goda relationer med boende och besökare i området.

 

Öppnings/stängningsskydd

En trygghet för personalen och anläggningsägaren. Huvuduppgiften är att trygga stängningsprocessen, göra inre kontroll och säkra att inga obehöriga är kvar. Vi stänger, släcker, låser, och aktiverar larmet!

Öppningsprocessen är lika viktig. Vi ombesörjer avlarmning, upplåsning av nödutgångar samt insläpp av behörig personal.

LARMUTRYCKNING

Vi gör alltid vårt yttersta för att så snabbt som möjligt på plats efter utlöst larm.
Vi har  en genomsnittlig utryckningstid på 7 minuter vid inbrottslarm. Naturligtvis kan vi ej påverka omständigheter som väder eller rådande trafiksituation.

SOB kan leverera ett helhetsansvar vid återställning av fastighetsskador som har uppkommit vid t.ex. inbrott, brand, rök, vatten och skadegörelse till ursprungligt skick.


Larmcentral
Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB samarbetar med SOS Alarm.
Mer info ​››