Åtgärdstid vid larm

SOB har en mycket kort åtgärdstid vid larm. Dygnet runt finns personal i tjänst som innebär att en normal utryckningstid är
4-8 minuter, alla dagar, dygnet runt!

larmutryckning

Vi gör alltid vårt yttersta för att så snabbt som möjligt på plats efter utlöst larm.
Vi har i skrivande stund en genomsnittlig utryckningstid på 7 minuter vid inbrottslarm. Naturligtvis kan vi ej påverka omständigheter som väder eller rådande trafiksituation.

SOB kan leverera ett helhetsansvar vid återställning av fastighetsskador som har uppkommit vid t.ex. inbrott, brand, rök, vatten och skadegörelse till ursprungligt skick.

Vid larm eller skada levererar vi följande:

  • Larmutryckning (snabba insatser vid konstaterat inbrottslarm).
  • Tillfälliga stationärbevakningar.
  • Brandsläckning (vid mindre bränder).
  • Kontakt med berörd myndighet (polis, brandkår, SOS larmcentral).
  • Provisoriska reparationer på fastighet (efter brand, vattenskada, inbrott, skadegörelse etc.).
  • Klottersanering.
  • Låsjour.

Larmcentral - Falck

Falck Larmcentral är en del av Falck koncernen som finns i 43 länder på fem kontinenter som sammanlagt omsätter över 11 miljarder kronor. Falck har ansvar för verksamheter som är nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för vårt samhälle.
Falck Larmcentral har varit verksam i närmare 40 år vilket innebär att man har lång framgångsrik erfarenhet av att hantera både inkommande larm samt av att hantera dygnet runt Contact Center tjänster såsom jourtelefon och störningsjour.

Larmcentral - sos alarm

SOB har samarbetat med SOS Alarm sedan 1985.

SOS Alarm tar emot och hanterar samtliga larmsignaler via traditionella överföringsprotokoll dygnet runt och året runt.

I samarbete med SOS Alarm har SOB AB färdigupprättade instruktioner för att kunna utföra efterfrågade åtgärder vid larm.

rapportering & återkoppling

Vid varje larmåtgärd/väktaråtgärd kommer en väl dokumenterad rapport/redovisning skickas elektroniskt till kommunens kontaktperson(er) varje dag. Redovisningen kommer att innehålla samtliga punkter som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.

Rapporterna skapas elektroniskt redan hos larmcentralen och sänds till jourhavande väktare. Väktaren fyller i resterande uppgifter efter utförd utryckning. En färdig rapport skickas per omgående elektroniskt via GPRS till anläggningsansvariges mail.

Utöver utfört arbete, så innehåller rapporterna fel och brister som väktaren upptäcker på plats. Vid behov kan även bilder bifogas till rapporten samt att jourhavande kan ge förslag på åtgärd av upptäckt brist.

Det förebyggande arbetet med förslag på åtgärd för att undvika liknande händelser bygger till stor del på dessa rapporter.