Tekniska lösningar

Vi ordnar allt från villalarm till mer avancerade larmlösningar hos företag med höga säkerhetskrav. I vårt val av teknik sätter vi funktion och användarvänlighet främst. 

Inom larm och passagesystem har SOB samarbete med certifierade leverantörer som garanterar kvalitén. Vi har koll på gällande försäkringskrav och vi använder oss av modern teknik för smarta larmlösningar med automatiska rapporteringssystem och sammanställningar för statistik.


Fasta larminstallationer
Vi hjälper till med larm och säkrar hem och företag efter gällande försäkringskrav. 
 


Mobila larmlösningar
När du tillfälligt behöver larma t.ex containrar, en byggarbetsplats eller efter ett inbrott. På några minuter finns larmen utplacerade och larmet går till larmcentral samt sms:ar och ringer upp önskade mottagare. 

Larmet sätts på och av med din egen mobiltelefon.


Positionslarm med GPS
I de fall du behöver larma för att kunna spåra t.ex. värdefullt gods vid transportering. 

Med en enkel programvara i din mobiltelefon kan du sätta på och av larmet, ringa upp larmet för avlyssning samt följa larmets position. (karta, adress och GPS koordinater).
 


Personlarm
Mobilt personlarm med
GPS-positionering för yrkesgrupper med utsatta positioner eller riskfyllda arbeten. Larmet går även att få med Man Down vilket innebär att larmet larmar automatiskt om personen som bär det på sig trillar/faller.


Brand- & Driftslarm
SOB erbjuder allt från traditionella brandlarm till de senaste tekniska lösningarna för att hålla koll på produktionsflöden, depånivåer och drift. Vid avvikelser larmas ansvariga personer.


Kameraövervakning
Kameror är ett effektivt hjälpmedel vid inbrott, snatteri, rån och överfall.