Om oss

VI KAN KONSTEN ATT LYSSNA
Många av våra kunder finns kvar hos oss sedan starten 1985. Vårt koncept är att vara lyhörda och arbeta i en platt organisation där feedback och idéer från både personal och vår kundkrets ses som en stor tillgång för att förbättra verksamheten. Vi har även en ovärderlig lokalkännedom i de områden vi verkar och arbetar aktivt med att förebygga brott och skapa säkrare och tryggare miljöer.
SOB om oss - organisation
Organisation

Vårt motto är att SOB ska skydda liv och egendom – var som helst, när som helst och bättre än någon annan. Vårt koncept är att vara lyhörda och arbeta i en platt organisation där feedback och idéer från både personal och vår kundkrets ses som en stor tillgång för att förbättra verksamheten.

Läs mer
SOB om oss - personal
Personal

SOB fäster stor vikt i att varje väktare känner det ansvar och har den kompetens som krävs för att kunna fatta korrekta beslut som främjar kundens intresse. Personalen är vår viktigaste resurs och vi är angelägna om att erbjuda våra medarbetare en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska uppleva meningsfullhet, delaktighet och social gemenskap på sin arbetsplats.

Läs mer
SOB om oss - miljö
Miljö

SOB arbetar konsekvent med att utveckla sitt miljöarbete. Detta gäller såväl arbetsplatsmiljö, miljöanpassad utrustning, material och inte minst inom trafiken. Självklart uppfyller SOB de nya miljökrav som ställs vid offentlig upphandling.

Vi jobbar utifrån våra möjligheter värna vår närmiljö och med vårt ansvarstagande bidra till det nödvändiga globala miljöarbetet för att även våra barn och barnbarn ska få njuta av ett liv i en hälsosam miljö.

SOB är har valt också att vara delaktig i Klimatavtal Väsby. Genom avtalet har kommunen i samverkan med det lokala näringslivet kommit överens om åtgärder för att minska klimatpåverkan och åstadkomma en hållbar utveckling i Väsby.

SOB om oss - dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen

25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter.

SOB om oss - liv och hälsa
Liv och hälsa

Alla våra jourbilar är utrustade med hjärtstartare som är en förutsättning för att rädda någon från hjärtstopp. I Sverige sker 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus varje år och endast ca 4 % överlever vid dessa. Överlevnadschansen minskar med 10 % för varje minut utan hjärtstartare.

Genom att ha en hjärtstartare från Falck som kan användas inom de första minuterna vid ett hjärtstopp så kan hela 50–75% räddas.

SOB om oss - i samhället
SOB i samhället

I vårt arbete för ett säkrare och tryggare samhälle blir vi ofta påminda om hur faktorer såsom idrottsaktiviteter, en trygg hemmiljö och ett socialt nätverk kan vara avgörande för att kunna göra rätt val i livet. Därför ser vi det som en självklarhet att stötta ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och brottsförebyggande åtgärdsprogram.

Läs mer