Bevakning

VI ÄR SNABBT PÅ PLATS!
Vi erbjuder en mängd olika tjänster inom bevakning och står alltid redo att göra snabba utryckningar!
Med fokus på norra Stockholm har vi en förhållandevis litet upptagningsområde och dessutom verkar vi endast i områden som vi känner till mycket väl. Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar där varje anställd har kompetens och befogenhet att vidta snabba och korrekta åtgärder.
SOB bevakning - ronderande bevakning
Ronderande bevakning

Ronderande bevakning innebär att väktare besöker platsen under schemalagda tidpunkter för kontroll. Väktaren kontrollerar de områden och funktioner som kunden önskar. Det kan röra sig om att se till att dörrar och fönster är stängda och låsta och att ingen obehörig befinner sig på området.

Eventuella avvikelser åtgärdas, rapporteras och dokumenteras i moderna program där du enkelt kan få ut rapporter och statistik.

SOB bevakning - stationär bevakning
Stationär bevakning

Vid stationär bevakning av en lokal, byggnad eller ett område är personalens främsta uppgift att säkra upp arbetsplatsen och göra regelbundna skyddsronder och kontroller. Avvikelser åtgärdas, rapporteras och dokumenteras.

En stationär väktare har till skillnad ifrån de som ronderar, som oftast opererar över flera områden, ett begränsat bevakningsområde. Exempel på stationära uppdrag kan vara säkerhetsreceptionister, portuppdrag vid industrianläggningar, butiksvärdar vid köpcentrum, väktare vid pendelstationer eller andra känsliga platser.

SOB bevakning - områdesbevakning
Områdesbevakning

Väktare utför regelbunden rondering och kontroll med snabba insatser vid behov. Vi har korta utryckningstider för att förebygga skador och inbrott.

SOB bevakning - byggbevakning
Byggbevakning

Byggarbetsplatser är utsatta områden där skadegörelse och stöld är förekommande. Ständiga ronder med varierande tider är ett sätt att förebygga och säkra arbetsplatsen.

Vi erbjuder även bygglarm som placeras på strategiska platser. Dessa enheter hjälper till att identifiera rörelse på bygget när det ska vara obemannat.

SOB bevakning - receptionsbevakning
Receptionsbevakning

Vi erbjuder bemanning för receptionstjänster där väktarutbildning krävs. Alla väktare har utbildning inom hjärt- och lungräddning, konflikthantering med mera.

SOB bevakning - trygghetsvärdar
Trygghetsvärdar

Vi har lång erfarenhet av proaktivt arbete. Genom dialog och samarbete har vi kunnat skapa kontakt med ungdomar och ungdomsgäng samt olika samhällsgrupper.

En trygghetsvärd är en väktare som arbetar på ett proaktivt och relationsbyggande sätt. Trygghetsvärden arbetar uppsökande och förebygger problemen innan de uppstår. Fokus ligger på bakomliggande faktorer och utifrån detta skapas rutiner och förebyggande arbete tillsammans med uppdragsgivaren.

Trygghetsvärdar som arbetar i uppdraget känner oftast till området genom en god lokal förankring. Den lokala förankringen hos personalen har en stor betydelse för uppdragets mål som till stor del handlar om att skapa och upprätthålla goda relationer med boende och besökare i området.

SOB bevakning - öppnings- och stängningsskydd
Öppnings- och stängningsskydd

En trygghet för personalen och anläggningsägaren. Huvuduppgiften är att trygga stängningsprocessen, göra inre kontroll och säkra att inga obehöriga är kvar. Vi stänger, släcker, låser, och aktiverar larmet.

Öppningsprocessen är lika viktig. Vi ombesörjer avlarmning, upplåsning av nödutgångar samt insläpp av behörig personal.

Vill du veta mer om våra bevakningstjänster?
Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer!
Kontakta oss