Larmutryckning

ÅTGÄRDSTID VID LARM
SOB har en mycket kort åtgärdstid vid larm. Vi har alltid personal i tjänst som innebär att en normal utryckningstid ligger på 4–8 minuter – alla dagar, dygnet runt!
SOB larmutryckning
Larmutryckning

Vi gör alltid vårt yttersta för att så snabbt som möjligt vara på plats vid larmutryckning. Vi har i skrivande stund en genomsnittlig utryckningstid på 7 minuter vid inbrottslarm. Naturligtvis kan vi ej påverka omständigheter som väder eller rådande trafiksituation.

SOB kan leverera ett helhetsansvar vid återställning av fastighetsskador som har uppkommit vid exempelvis inbrott, brand, rök, vatten och skadegörelse till ursprungligt skick.

Vid larm eller skada levererar vi följande:
• Larmutryckning (snabba insatser vid konstaterat inbrottslarm)
• Tillfälliga stationära bevakningar
• Brandsläckning (vid mindre bränder)
• Kontakt med berörd myndighet (polis, brandkår, SOS larmcentral)
• Provisoriska reparationer på fastighet (efter brand, vattenskada, inbrott, skadegörelse och liknande)
• Klottersanering
• Låsjour

Falck logotyp
Larmcentral – Falck

Falck Larmcentral är en del av Falckkoncernen som finns i 43 länder på fem kontinenter och sammanlagt omsätter över 11 miljarder kronor. De har ansvar för verksamheter som är nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för vårt samhälle.

Falck Larmcentral har varit verksam i närmare 40 år vilket innebär att man har lång och framgångsrik erfarenhet av att hantera både inkommande larm samt att hantera dygnet-runt-”Contact Center”-tjänster såsom jourtelefon och störningsjour.

SOB larmutryckning - Rapportering och återkoppling - Larmcentral - SOS Alarm
Larmcentral – SOS Alarm

SOB har samarbetat med SOS Alarm sedan 1985. SOS Alarm tar emot och hanterar samtliga larmsignaler via traditionella överföringsprotokoll dygnet runt och året runt. I samarbete med SOS Alarm har SOB färdigupprättade instruktioner för att kunna utföra efterfrågade åtgärder vid larm.

SOB larmutryckning - Rapportering och återkoppling
Rapportering och återkoppling

Vid varje larmåtgärd/väktaråtgärd kommer en väl dokumenterad rapport/redovisning skickas elektroniskt till kommunens kontaktperson(er) varje dag. Redovisningen kommer att innehålla samtliga punkter som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.

Rapporterna skapas elektroniskt redan hos larmcentralen och sänds till jourhavande väktare. Väktaren fyller i resterande uppgifter efter utförd utryckning. En färdig rapport skickas sedan omgående elektroniskt via GPRS till den anläggningsansvariges e-post.

Utöver utfört arbete innehåller rapporterna fel och brister som väktaren upptäcker på plats. Vid behov kan även bilder bifogas till rapporten samt förslag på åtgärd av upptäckt brist.

Det förebyggande arbetet med förslag på åtgärd för att undvika liknande händelser bygger till stor del på dessa rapporter.

Vill du veta mer om våra larmtjänster?
Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer!
Kontakta oss