Störningsjour

SOB störningsjour
Trygghet för de boende – dygnet runt!

SOB:s störningsjour hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med att hantera alla slags störningar som kan förekomma i och runtom fastigheten – alla dagar, dygnet runt! Störningsjourens huvuduppgift är att inge trygghetskänsla för de boende samt att kunden erhåller utförliga rapporter över våra besök.

Vi jobbar genom att konstatera och lokalisera störningen 
Våra åtgärder varierar beroende på störningens art. Om det exempelvis rör sig om minderåriga och alkohol blir polis/socialtjänsten inkallad. Med jämna mellanrum stöter vi även på störningar där de störande är i nöd och då ambulans blir inkallad.

Vår dokumentation är ett ovärderligt verktyg för våra kunder
Vi gör alltid en noggrann återrapportering som lämnas som grund för fastighetsägarens vidare handläggning. Rapportering görs med moderna digitala program där våra kunder enkelt kan söka information och få ut diverse statistik.

Vår professionella personal – ditt ansikte utåt
Då störningsjouren är fastighetsägarens ansikte utåt, är det mycket viktigt att vår personal agerar professionellt. All vår personal är utbildade väktare med god erfarenhet av problemlösning och konflikthantering. Utöver våra grundläggande utbildningar utför vi regelbundna interna utbildningar och praktiska övningar.

Vi tar tystnadsplikt och integritetsskydd på största allvar
Tystnadsplikt är något som alla anställda på SOB har skrivit under. Alla ärenden som mottages och behandlas rapporteras endast till den/de personer som utsetts som ansvariga.

… ingår i vår störningsjour – med andra ord kan vi vår grej!
Vill du veta mer om vår störningsjour?
Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer!
Kontakta oss