Organisation

VI VÄRNAR OM EN SÄKER OCH TRYGG MILJÖ
”SOB ska skydda liv och egendom
– var som helst
– när som helst
och bättre än någon annan”
SOB om oss - organisation
Lyckade samarbeten sedan 1985

SOB är ett bevakningsföretag som verkat i Storstockholm sedan 1985. Tillsammans med våra kunder har vi genom åren utvecklat våra tjänster till att täcka flera kundanpassade helhetslösningar för ditt företags säkerhet. Vår vision är att vara en kompetent samarbetspartner i frågor som rör bevakning och säkerhet. Med en flexibel och dynamisk organisation löser vi effektivt våra kunders behov och önskemål.

Vår gemensamma framgång inom vår organisation beror på vår vilja och förmåga att:

  • vara lyhörda
  • visa förståelse
  • ta personligt ansvar
  • ta initiativ och visa handlingskraft