Ligg steget före tjuven med vår områdesbevakning

Områdesbevakning

Områdesbevakning och dagliga ronder har sina fördelar även om låsta grindar och stängsel finns.

Daglig rondering i ett inhägnat område innebär att väktaren kontrollerar det yttre skyddet kring fastigheten. I bilden har väktare upptäckt skadegörelse på stängsel och förberedelse för olaga intrång på kundens fastighet. Genom att upptäcka detta i tid hinner kunden åtgärda skyddet och försvåra intrånget i sitt område.

Vi på SOB verkar endast i områden som vi känner till mycket väl och finns snabbt på plats vid behov. Kontakta gärna oss om du vill veta mer!