Nytt samarbetsavtal med Svensk Trygghetscertifiering

Nytt samarbetsavtal med Svensk Trygghetscertifiering

Svensk Trygghetscertifiering AB har tecknat samarbetsavtal med DASI Holding, inklusive dotterbolagen Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB, Mälardalens Säkerhetsteknik AB – Mastek och DASI Software AB som har utvecklat ett smart verksamhetssystem som heter Alicenta.

SOB, Alicenta och Mastek erbjuder säkerhetslösningar som på ett bra sätt kompletterar Svensk Trygghetscertifierings arbete för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter och bostadsområden.

Mastek har bland annat tekniska lösningar, till exempel närvarosensorer, som kan behövas vid en situation där Svensk Trygghetscertifiering har besiktigat en fastighet som har en akut otrygg situation.
– Det finns också fastighetsägare som av olika skäl behöver en mer traditionell bevakning och där kan SOB tillföra ett stort stöd i de områden de verkar. Vi har en mycket god erfarenhet av att samarbeta med SOB, berättar Ulf Malm, vd, Svensk Trygghetscertifiering.

– Bolagen har kunder i samma kategori inom fastigheter och bostäder. Det innebär att även SOB:s kunder många gånger kan vara i behov av Svensk Trygghetscertifierings tjänster med trygghetsbesiktningar och certifiering.

– Svensk Trygghetscertifiering har hög kompetens och lång erfarenhet, vi har ett långt samarbete sedan tidigare och vet att de är duktiga på det de gör, därför känns det bra att inleda ett samarbete, säger Afshin Dabiri, vd på SOB.

– Många fastighetsägare har olika entreprenörer så som målare, trädgårdsmästare, städbolag med mera. Alla har sitt system där de rapporterar sina uppdrag till fastighetsägare. I vårt system kan alla rapportera i samma system. Fastighetsägaren slipper olika typer av appar och inloggningar och kan enkelt se statistik, budget och mycket annat, berättar Afshin. Han tillägger att även boende kan använda systemet för att göra olika typer av anmälningar till fastighetsägaren.