Stena Fastigheter förlänger bevaknings- och störningsjoursavtalet

Stena Fastigheter förlänger bevaknings- och störningsjoursavtalet

Stena Fastigheter väljer att förlänga bevaknings- och störningsjoursavtalet under 2022 och därmed vill vi tacka för det fortsatta förtroendet. Vi kommer att fortsätta leverera våra uppdrag med hög kvalitet och bidra med ökad trygghet i kundens fastigheter. Vi ser fram emot ett lyckat samarbete!

Foto: Stena Fastigheter